På den här sidan visar jag ett större urval av mina ikoner. Det ska jag så småningom komplettera så att du kan se hela bredden av motiv och utformning, färgval, skillnader i detaljer och så vidare. Det är en blandning av sakrala eller traditionella ikoner och moderna ikoner. Du kan känna igen Maria i flera skepnader, Jesus, helgon och apostlar men också moderna ikoner som Greta Garbo, Frida Kahlo,  min mors familj när hon var ung för hundra år sedan och moderna kvinnor i slöjor.
Bilderna varierar i storlek, vilket inte framgår här. Men jag ska komplettera bilderna med måtten på dem (höjd x bredd) så du kan göra dig en föreställning om hur de ser ut. Det är ofta jag målar ett motiv flera gånger och att jämföra olika versioner kan vara en upptäcktsresa i ikonernas värld.
En sådan serie är den här nedan av en ung kvinna i olika huvuddukar.

Och en svit med en ikon målad med olika färger och utseende på glorian.

En svit bilder av Frida Kahlo:

Också Marilyn Monroe och Greta Garbo har jag målat i flera versioner.
Men också, och kanske i än högre grad, har jag målat Maria-bilder. Se här:

Frida Kahlo

Ikonbilderna är ofta av samma motiv målade (eller skrivna, som man ibland uttrycker det) i många omgångar av olika ikonmålare eller vid flera tillfällen av en och samma konstnär. Det kan visa många sidor av den person som avbildas och det kan illustrera mångsidigheten i personens karaktär. Det finns också många detaljer i en klädedräkt som har skiftande betydelser. Det innebär att utformningen av en kappa eller en huvudduk också kan innebära tillhörighet till en tradition eller brott mot en tradition. Detta är naturligtvis tydligare när det gäller traditionella ikoner men också för moderna ikoner spelar sådant roll för uttrycket.

En svit med bilder av Frida Kahlo får illustrera detta. Först, här bredvid, ligger bilden som är grunden för annonsen till Gallerym inför påskrundan 2016.

Utgångspunkten för dessa ikoner kan sökas i de många självporträtt som Frida Kahlo målade. Frida Kahlo är en av mina favoriter som ikonförebild. Det här är några av mina ikoner med Frida Kahlo, inspirerade av fotografier.

Helgon

Det finns olika vägar till helgonförklaring, som i gamla tider var närmast var en förutsättning för att bli en ikonbild. Ikonen, som visades i övre vänstra hörnan på min tidigare hemsida, är martyren och helgonet Sankta Katarina. Ni som varit inne på min tidigare hemsida  känner säkert igen henne. Hon fanns med på varje sida uppe i vänstra hörnet. Så här såg hon ut. Hon hör till de ikoner som blivit omtyckta och köpta.

Ett annat helgon är Sankt Göran (George), som var riddare, fanns också på den. St Göran är känd också utanför kyrkans värld, bl.a. genom statyn i Gamla Stan i Stockholm. Ett annat helgon, som för de flesta av oss idag kanske har tappat sin helgonstatus, är Sankta Lucia. Hon är känd också utanför kyrkan. Dagens Luciatradition speglar exempelvis vår gamla folktro. Dessutom finns det furstehelgon och nunnehelgon som inte nått samma ryktbarhet som andra helgon. Den katolska kyrkans nya påve blir nu den första som får namn efter den Helige Franciskus.
Jag har tidigare målat skyddshelgonet Sankta Katarina i olika versioner och sammanhang. Med variation av färgskalor och attribut framstår hon som en ung kvinna mångfasetterade egenskaper. Sankta Katarina har en tydlig referens i Katarinastiftelsen och åtskilliga kyrkor i landet är uppkallade efter henne. Hon inbjuder till olika uttolkningar. Försedd med glittrande stenar får hon en aura av både stränghet och bestämdhet . Hon vet vad hon tror på och vill.

Den tappre riddaren Sankt Göran har jag gjort i två tolkningar. Sankt George (Göran) var en kristen martyr, förmodligen i Palestina. Den medeltida legenden berättar om riddaren Sankt Göran som befriar en prinsessa genom att döda en drake.  Sankt Göran är Englands och scoutrörelsens skyddshelgon och firas den 23 april.

Helgonet Lucia var jungfru på Sicilien kring 300 e. Kr och blev så småningom martyr och helgon i den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan. Bilden av henne har också rötter i förkristna seder. Hon firas, som bekant, som ljusbärerska den 13 december. Hennes öde i den sicilianska traditionen var dramatiskt. Hon är skyddshelgon för bl.a. synskadade, sjuka barn och prostituerade som ändrat sitt liv.

De kvinnliga ikonernas hår är som regel täckt med ett hårkläde. Dem kan du se under rubriken Helgon. Både de gammeltestamentliga, nytestamentliga kvinnomartyrerna bär liksom männen en lång grundtunika (khiton) med långa ärmar. Kvinnornas mantel täcker även huvudet. Till denna klädsel hör sandaler eller skor.

Jesus

// bara bilder //

Maria-bilder

Jungfru Maria, Jesu moder är en för alla känd symbol, såväl inom kyrkan som i den profana världen, och viktig ikon i den kristna världen. Hon födde Guds son och det ger henne en särställning i den kristna kyrkan. Litteraturen kring Maria-gestalten är omfattande. Bilder av Maria med Jesusbarnet är välkända i den kristna konsten sedan 400-talet och blev från 500-talet den vanligaste kristna kultbilden. De äldsta Mariaikonerna kommer från Katarinaklostret på Sinai. De kallas i den östliga kyrkan Gudsmoders-bilder och visar Maria och Jesusbarnet som just mor och barn. Uppmärksamheten på Mariabilden som moder är på ett sätt paradoxal, eftersom den ställer Jesus, som gett Maria sin roll, i bakgrunden. Maria avbildas mer sällan ensam.

Det finns en stor mängd av kyrkan sanktionerade förebilder till Maria, Gudsmodern. De är ofta uppkallade efter den plats där de första gången visades. Urikonen för Mariabilden här gjordes i Konstantinopel på 1100-talet och via Vladimir, som gett motivet dess namn, kom den till Moskva där den fortfarande finns kvar. Det ömsinta förhållandet mellan mor och barn och barnets placering på moderns högra sida karaktäriserar den. Men den finns i många andra versioner.

Mariagestalten finns i många versioner. Här med barnet ömt hållet mot kinden, sen under ett valv där man se att hon har tre händer om man tittar noga, sedan sitter Jungfru Maria med Jesusbarnet på en tron som närmast har formen av en borg, och slutligen sitter hon ensam. Många av mina tidigare Mariabilder finns nu hos nya innehavare. De flesta av mina nya Mariabilder skiljer sig från de äldre med andra uttryck och färger. Jag har här inspirerats av bl.a. italienska och spanska målare.

Det är Mariagestalten, bland de traditionella ikonerna, som jag fascineras av och tycker om att måla. Jag har ett mer problematiskt förhållande till att avbilda Jesus som vuxen man. Det är dessutom mycket intressant att pröva färger och – som i all konst – se effekten av vilken betydelse färger och detaljer har för ikonernas uttryck. Här nedan är en serie Mariabilder baserade på samma motiv men i olika färgsättningar. Också Jesusbarnet i hennes knä har fått olika uttryck, vilket jag tidigare målat i en rad små ikoner.

Obs – bilderna är olika stora. Måtten på bilderna kommer att läggas in snarast.