Frida Kahlo

Ikonbilderna är ofta av samma motiv målade (eller skrivna, som man ibland uttrycker det) i många omgångar av olika ikonmålare eller vid flera tillfällen av en och samma konstnär. Det kan visa många sidor av den person som avbildas och det kan illustrera mångsidigheten i personens karaktär. Det finns också många detaljer i en klädedräkt som har skiftande betydelser. Det innebär att utformningen av en kappa eller en huvudduk också kan innebära tillhörighet till en tradition eller brott mot en tradition. Detta är naturligtvis tydligare när det gäller traditionella ikoner men också för moderna ikoner spelar sådant roll för uttrycket.

En svit med bilder av Frida Kahlo får illustrera detta. Först, här bredvid, ligger bilden som är grunden för annonsen till Gallerym inför påskrundan 2016.

Utgångspunkten för dessa ikoner kan sökas i de många självporträtt som Frida Kahlo målade. Frida Kahlo är en av mina favoriter som ikonförebild. Det här är några av mina ikoner med Frida Kahlo, inspirerade av fotografier. .