Helgon och änglar

Det finns olika vägar till helgonförklaring, som i gamla tider var närmast var en förutsättning för att bli en ikonbild. Ikonen, som visades i övre vänstra hörnan på min tidigare hemsida, är martyren och helgonet Sankta Katarina. Ni som varit inne på min tidigare hemsida  känner säkert igen henne. Hon fanns med på varje sida uppe i vänstra hörnet. Så här såg hon ut. Hon hör till de ikoner som blivit omtyckta och köpta.

Ett annat helgon är Sankt Göran (George), som var riddare, fanns också på den. St Göran är känd också utanför kyrkans värld, bl.a. genom statyn i Gamla Stan i Stockholm. Ett annat helgon, som för de flesta av oss idag kanske har tappat sin helgonstatus, är Sankta Lucia. Hon är känd också utanför kyrkan. Dagens Luciatradition speglar exempelvis vår gamla folktro. Dessutom finns det furstehelgon och nunnehelgon som inte nått samma ryktbarhet som andra helgon. Den katolska kyrkans nya påve blir nu den första som får namn efter den Helige Franciskus.

Jag har tidigarer målat skyddshelgonet Sankta Katarina i olika versioner och sammanhang. Med variation av färgskalor och attribut framstår hon som en ung kvinna mångfasetterade egenskaper. Sankta Katarina har en tydlig referens i Katarinastiftelsen och åtskilliga kyrkor i landet är uppkallade efter henne. Hon inbjuder till olika uttolkningar. Försedd med glittrande stenar får hon en aura av både stränghet och bestämdhet . Hon vet vad hon tror på och vill.

Den tappre riddaren Sankt Göran har jag gjort i två tolkningar. Sankt George (Göran) var en kristen martyr, förmodligen i Palestina. Den medeltida legenden berättar om riddaren Sankt Göran som befriar en prinsessa genom att döda en drake.  Sankt Göran är Englands och scoutrörelsens skyddshelgon och firas den 23 april.

 

Helgonet Lucia var jungfru på Sicilien kring 300 e. Kr och blev så småningom martyr och helgon i den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan. Bilden av henne har också rötter i förkristna seder. Hon firas, som bekant, som ljusbärerska den 13 december. Hennes öde i den sicilianska traditionen var dramatiskt. Hon är skyddshelgon för bl.a. synskadade, sjuka barn och prostituerade som ändrat sitt liv.

De kvinnliga ikonernas hår är som regel täckt med ett hårkläde. Dem kan du se under rubriken Helgon. Både de gammeltestamentliga, nytestamentliga kvinnomartyrerna bär liksom männen en lång grundtunika (khiton) med långa ärmar. Kvinnornas mantel täcker även huvudet. Till denna klädsel hör sandaler eller skor.