Om ikoner och ikonmålning

”Ikonen är ett försök att ge ett synligt uttryck åt en andlig vision” (Alexander Dierev, ikonmålare, 2008)

Varje ikonmålare har sin egen stil oavsett förlaga. Jag målar ikoner utifrån min känsla, oftast inom de ramar och den teknik som gäller. Bland mina motiv finns flera, sinsemellan mycket olika ikoner. Till de traditionella ikonerna hör bl.a. jungfru Maria, Jesus, ärkeänglarna och helgonen. Genom historien och i vår tid finns också människor som blivit viktiga förebilder och fungerar som ikoner för oss. Dessa förebilder intresserar mig också.

Exempel på de olika ikonerna - såväl traditionella som andra -  kan du se genom att klicka dig runt i den här hemsidan. Jag berättar också om min syn på ikonmåleriet här.

Det finns olika teorier och uppfattningar om ikonens utformning och roll inom de stora världsreligionerna och inom den profana världen. Jag har försökt sammanfatta en del av det kunnande, de uppfattningar och de föreställningar (legender) som finns här. Det kan ge en större insikt i ikonens betydelse för oss människor oavsett tro och förhoppningsvis påverka till en fördjupad upplevelse .

Jungfru Maria med Jesus-barnet är den mest förekommande bilden inom traditionellt ikonmåleri och har en självklar roll inom den kristna tron.

Änglar ses i allmänhet som ett andeväsen med vingar. De är varken kvinnor eller män även om de har mansnamn och ofta avbildas som unga män i olika dräkter. De förekommer inom judendom, kristendom och islam. De är Guds budbärare eller sändebud. Själva ordet ängel har sitt ursprung i de latinska eller grekiska orden för budbärare. I Gamla testamentet nämns änglafursten Mikael i Daniels bok. Det är i Nya Testamentet som änglarna beskrivs som människoliknande.  De förekommer rikligt i Uppenbarelseboken. Ärkeänglarna omtalas bara i ett fåtal fall i Nya Testamentet och då är det ärkeängeln Mikael det gäller. Både i Gamla och i Nya testamentet spelar Mikael en dynamisk och även krigisk roll. Den ängel, som uppenbarar sig för Maria och berättar att hon ska föda Messias, är ärkeängeln Gabriel. Först i senare kristen tradition talas om tre ärkeänglar; Mikael, Gabriel och Rafael.

I modernt språkbruk har ikon kommit att få en mycket vidare betydelse.  Det används som standardbegrepp för de symboler på dataskärmar som leder till olika sidor eller funktioner. Begreppet används också idag för personer som fungerar som förebilder inom t.ex. konst, idrott, politik och underhållning.

Inom de kristna trossamfunden har ikonerna symboliska roller, särskilt då inom Östkyrkan. Kring dessa ikoner finns det ett mycket omfattande religionshistoriskt material liksom material av konsthistorisk karaktär. Utifrån detta synsätt, att vissa människor äger unika förmågor och därför ses som förebilder i kraft av sina liv och verk, har ikoniseringen av människor utanför kyrkornas värld successivt vuxit fram. Mina moderna ikoner är exempel på denna vidare användning av begreppet ikon.

 

CAM00060